Ειδήσεις της ημέρας (05.1.21)

Το μισό (50%) του ίππου ΚΟΡΕΝΤΙΝ  αγοράστηκε από την κ. Ελένη θεοδωράκη και το υπόλοιπο μισό (50%)  από τον κ. Βασίλειο Παναγόπουλο στις 5/1/21.Ο ίππος θα διαγωνίζεται με τα χρώματα του κ. Β.. Παναγόπουλου που είναι τα εξής: Μαύρη με ραφές πράσινες (ανοικτό), μανίκια μαύρα και πηλίκιο πράσινο (ανοικτό).
Το (30%) του ίππου ΡΑΜΙΕΛ  αγοράστηκε από τον κ. Β. Παναγόπουλο στις 5/1/21 και θα διαγωνίζεται με τα χρώματα του.
Ο ίππος ΠΕΝΡΟΣ(GB) αγοράστηκε από τον κ. Σταύρο Αγγελόπουλο στις 5/1/21.
Οι ίπποι ΣΤΡΟΝΓΚ ΜΙΣΕΛ(IRE), ΜΑΞΙΜΟΣ ΜΟΥ(IRE) και ΑΔΡΑΣΤΕΙΑ ΝΕΜΕΣΙΣ απομακρύνθηκαν οριστικά από τον ιππόδρομο.