Ειδήσεις της ημέρας (14.10.20)

  1. Ο ίππος ΣΛΕΪΝΣ ΚΑΣΤΛ(IRE) αγοράστηκε από την εταιρεία «HORSE CARE» στις 14/10/20.
  2. Ο ίππος ΚΙΡΙΜΠΑΤΙ(GB) ανήκει στην προπόνηση Νικολαϊ Ιβάνοβ.
  3. Ο ίππος ΣΑΜΕΡΣΗΤ ΝΤΡΗΜ(IRE) έθανε στις 14/10/20.