Ειδήσεις της ημέρας (3.3.21)

  1. Ο ίππος ΣΗΚΡΕΤ ΝΤΑΪΑΡΥ(GB) αγοράστηκε από τον κ. Σταύρο Σιγάλα στις 1/2/21.
  2. Οι ίπποι ΤΑΡΙΚ(GB), ΤΣΙΚΙΝΑ(IRE), ΙΝΟΥΑ, ΓΚΡΙΦΙΘ και ΕΡΙΟΝ εξήχθησαν στην Κύπρο.