Ειδήσεις της ημέρας (30.7.20)

	

Σύμφωνα με βεβαιώσεις του Εργαστηρίου Ελέγχου Doping του LGC, τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών ούρων των ίππων της ιπποδρομιακής συγκέντρωσης της 13.07.2020, ήταν αρνητικά εκτός του ίππου ΤΖΕΝΑΡΟ στα ούρα του οποίου ανιχνεύθηκε η ουσία CIMETIDINE. Ουσιαστικά έχασε την κούρσα που κέρδισε μία αγωνιστική πριν, όταν και τότε είχε βρεθεί "λερωμένος" ο νικητής (Κάλα Ντορ). Είναι προπόνησης Π. Κάσση και η ίδια ουσία είχε ανιχνευθεί και στον ίππο Μπαράκα Ροκς.
Τα αποτελέσματα της ιπποδρομιακής συγκέντρωσης της 20.07.2020 θα καθυστερήσουν λόγω του ότι χρήζουν περαιτέρω ελέγχου.