Η γνωμοδότηση Π. Παραρά στην υπόθεση Χ. Κουβαρά

Σε συνέχεια των αναγκαίων διευκρινήσεων, ο Χρήστος Κουβαράς, επιπροσθέτως για τους αντιλαμβάνομενους νομικά, διαβίβασε την από Ιουλίου 2020  γνωμοδότηση του Καθηγητή του Συνταγματικού Δικαίου και Επίτιμου Αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, κου Πέτρου Παραρά, την οποία υπέβαλλε στο Δ.Σ. της ΦΕΕ κατά την ακρόαση μου την 20η Ιουλίου 2020: