Εξελέγησαν και τα αιρετά μέλη της ΦΕΕ

		
Με την παρουσία την πλειοψηφίας των μελών, πραγματοποιήθηκε η ΓΣ της Φιλίππου Ενώσεως, η οποία και εξέλεξε τα τέσσερα αιρετά μέλη του ΔΣ της αρχής. Πιο συγκεκριμένα, ψήφισαν 60 και τα έγκυρα ήταν 59. Οι τέσσερεις πρώτοι κατά σειρά ψήφων και εκλογή, ήταν:
Ασπασία Ράλλη 54
Δημήτριος Παρθένης 53 
Κοσμάς Σκρεπετός 49 
Ιωάννης Ντατσόπουλους 48
Οι επόμενοι δύο ήταν οι:
Μαρία-Βαρβάρα Ζαννή Β. 29 
Αικατερίνη Χατζοπούλου 22
Θα ακολουθήσει η συγκρότηση σε σώμα της νέας διοίκησης της ΦΕΕ, με την προσθήκη των τεσσάρων εκπροσώπων της παρόχου (Ιπποδρομίες ΑΕ), των δύο κρατικών και του εκπροσώπου της Ένωσης ιδιοκτητών.
Στη φωτό ο κ. Μάκης Σκρεπετός.