Τα νέα μέλη της Φιλίππου Ενώσεως

	
Ορίζονται, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του α.ν. 399/1968 (Α’ 102), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 του ν. 4603/2019 (Α’ 48), ως τακτικά μέλη της Φιλίππου Ενώσεως Ελλάδος (Φ.Ε.Ε) τα ακόλουθα πρόσωπα:

1. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ με Α.Δ.Τ.: AM 073073
2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ με Α.Δ.Τ.: ΑΚ 775005
3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ με Α.Δ.Τ.: Ν 138816
4. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΕΙΜΑΡΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ με Α.Δ.Τ.: ΑΚ 553844
5. ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΜΥΤΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ με Α.Δ.Τ.: Χ 548435
6. ΒΑΣΟΣ ΟΔΥΣΣΕΩΣ του ΟΔΥΣΣΕΑ με αριθμό Κυπριακής Ταυτότητας: 437099
7. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΑΣΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με Α.Δ.Τ.: AM 193241
8. ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΙΤΗ του ΛΕΩΝΙΔΑ με Α.Δ.Τ.: ΑΖ 535168
9. ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΥΡΚΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ με Α.Δ.Τ.: Ρ 720901
10. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΣΤΡΑ-ΜΠΟΥΓΙΑΤΙΩΤΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με Α.Δ.Τ.: ΑΙ 522549
11. ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ με Α.Δ.Τ.: ΑΚ 564160
12. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ με Α.Δ.Τ.: ΑΙ 130044
13. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΛΑΣΚΩΝΗΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ με Α.Δ.Τ.: ΑΚ 3 52920
14. PAOLA-MARIA COSENTINI του CARMELO με αριθμό Ιταλικής Ταυτότητας: AU736523
15. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥΛΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ με Α.Δ.Τ.: AB 907703
16. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ με Α.Δ.Τ.: ΑΑ 063248
17. ΘΩΜΑΣ ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ με Α.Δ.Τ.: ΑΑ 003045
18. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΙΣΑΝΙΔΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με Α.Δ.Τ.: Φ 070170
19. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με Α.Δ.Τ.: AM 000909
20. ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ με Α.Δ.Τ.: ΑΚ 564160
21. ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΡΟΥΣΣΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με Α.Δ.Τ.: ΑΚ 623655
22. ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ του ΗΛΙΑ με Α.Δ.Τ.: ΑΝ 362590
23. MAPIA-BAPBAPA ZANNH του ΠΑΥΛΟΥ με Α.Δ.Τ.: AM 521312
24. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΘΕΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με Α.Δ.Τ.: ΑΟ 007117
25. ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ με Α.Δ.Τ.: ΑΙ 602021
26. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΦΩΚΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ με Α.Δ.Τ.: ΑΙ 664895
27. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ με Α.Δ.Τ.: ΑΙ 594324
28. ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με Α.Δ.Τ.: AM 525633
29. ΗΛΙΑΣ ΑΡΚΟΥΔΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ με Α.Δ.Τ.: Χ 549876
30. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ με Α.Δ.Τ.: ΑΝ 067643
31. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ με Α.Δ.Τ.: ΑΚ 043122
32. ΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΥ του ΜΙΧΑΗΛ με Α.Δ.Τ.: ΑΚ 203969
33. ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΖΑΝΙΑΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ με Α.Δ.Τ.: ΑΖ 601699
34. ΧΑΡΙΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ με Α.Δ.Τ.: ΑΟ 273638
35. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με Α.Δ.Τ.: ΑΚ 360315
36. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΔΡΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με Α.Δ.Τ.: ΑΕ 685564
Τα υφιστάμενα κατά τη δημοσίευση της παρούσας τακτικά μέλη της Φ.Ε.Ε. διατηρούν την ιδιότητά τους αυτή.Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.