Τα βίντεο ιπποδρομιών της Κυριακής 04.08.19

							

1η ιπποδρομία:


2η ιπποδρομία:


3η ιπποδρομία:


4η ιπποδρομία:


5η ιπποδρομία:


6η ιπποδρομία:


7η ιπποδρομία:


8η ιπποδρομία: