Τα βίντεο ιπποδρομιών της Παρασκευής 21.12.18

									

1η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ:


2η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ:


3η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ:


4η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ:


5η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ:


6η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ:


7η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ: