Ανακοίνωση της Ιπποδρομίες Α.Ε. για το σχέδιο του νέου Κ. Ι.