Ανακοίνωση του προέδρου του ΔΣ της Φιλίππου Ενώσεως