Αναλυτικά αρχεία επιδόσεων βίντεο, μόνον στην ippodata