Οι ισοζυγισμοί δύο ημερών για Πέμπτη και Παρασκευή