Μεγάλη γιορτή της Ιπποδρομίες AE το Σάββατο για τον ένα χρόνο λειτουργίας