Η Ιπποδρομίες ΑΕ συμπλήρωσε τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της