Υψηλό θέαμα και αυτό το Σάββατο στο Μαρκόπουλο από την Ιπποδρομίες