Υπέρβαση ρόλων της ΦΕΕ επισημαίνει η ΓΣ της ΟΠΑΠ ΑΕ