Με τα κλασικά κύπελλα Ιπποπαραγών – Μεγ. Αλεξάνδρου