Παρασκευή με νέους ίππους τη Δευτέρα για τα κούλουμα