Συνάντηση με Ιπποδρομίες ΑΕ ζητούν ΕΙΔΙΕ – προπονητές