Στρατηγική συνεργασία Ιπποδρομίες ΑΕ – Λέσχη Λευκωσίας