Με πρόεδρο τον κ. Μυτιληναίο η νέα διοίκηση της ΦΕΕ